Podjetje: GEODETSKE STORITVE DEAN KOBALE DIPL. ING. GEOD. S.P.

Naslov: KRAIGHERJEVA ULICA 19 A, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

SPLOŠNA GEODETSKA DELA, SKENIRANJE, FOTOGRAMETRIJA.