Podjetje: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Naslov: Tržaška cesta 21 , 1000 LJUBLJANA

-VODENJE DIREKTORATA,
-NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE,USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI,
-OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA DIREKTORATA,
-VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE,
-SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DELA MINISTRSTVA,
-SODELOVANJE S PRISTOJNIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI,
-SODELOVANJE V MEDNARODNIH AKTIVNOSTIH IN DELOVNIH SKUPINAH S PODROČJA DELA DIREKTORATA,
-ZAGOTAVLJANJE OZIROMA NEPOSREDNA POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU RAZVOJA ORGANIZACIJE.