Podjetje: SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA

Naslov: ERJAVČEVA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA

PREGLEDOVANJE SCENSKIH OSNUTKOV IN NAČRTOV, SODELOVANJE S SCENOGRAFOM, DRUGIMI AVTORJI IN VODJO O IZBIRI MATERIALA IN O NAČINU IZDELAVE SCENSKIH ELEMENTOV IN REKVIZITOV, SPREMLJANJE PREDPISOV, STANDARDOV IN ZAKONODAJE S PODROČJA DELA, SPREMLJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V STROKI TER ESTETSKIH IN TEHNIČNIH PRIMEROV DOBRE PRAKSE, ISKANJE IN PREDLAGANJE OPTIMALNIH TEHNOLOŠKIH REŠITEV, IZDELAVA PREDRAČUNOV ZA PRODUKCIJO IN POSTPRODUKCIJO POSAMEZNE PREDSTAVE, USKLAJEVANJE PREDRAČUNOV Z REŽISERJEM, SCENOGRAFOM V SKLADU S SPREJETIM FINANČNIM NAČRTOM PROJEKTA, KADROVSKIMI VIRI GLEDALIŠČA IN RAZPOLOŽLJIVO POSTPRODUKCIJSKO OPREMO, NADZOR NAD FINANČNO IN TEHNIČNO IZVEDBO PROJEKTA, NADZOR NAD KOLIČINAMI PORABLJENEGA MATERIALA, PRISOTNOST IN SODELOVANJE PRI MERILNIH VAJAH, SODELOVANJE NA ARANŽIRNIH VAJAH, TEHNIČNIH VAJAH TER ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA, POPRAVIL, DODELAV IN PREDELAV SCENSKIH ELEMENTOV, SKRB ZA VARNO IZVEDBO IN ZA UPORABO EKOLOŠKIH IN NEOPOREČNIH MATERIALOV, USKLAJEVANJE PLANOV VAJ, PREDSTAV IN GOSTOVANJ Z VODJO PROGRAMA ZA POSAMEZNE UPRIZORITVE, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA TEHNIČNIH SLUŽB ZA POSAMEZNE UPRIZORITVE, UREJANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z GOSTOVANJI V SLOVENIJI IN V TUJINI, VODENJE EVIDENC, UREJANJE, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE POVEZANE Z DELI IN NALOGAMI DELOVNEGA MESTA, OPRAVLJANJE DELA V SKLADU S PREDPISI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, PROTIPOŽARNE ZAŠČITE TER VAROVANJA OKOLJA.