Podjetje: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

Naslov: TURJAŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

SKRB ZA IZVEDBO CELOSTNE PODOBE KNJIŽNICE, GRAFIČNO OBLIKOVANJE TISKANIH IN SPLETNIH PUBLIKACIJ, NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE PROMOCIJSKIH GRADIV, OBLIKOVANJE ZVOČNIH IN VIDEO VSEBIN, REPRODUCIRANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, DIGITALIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA TER SODELOVANJE PRI IZGRADNJI DIGITALNE KNJIŽNICE, OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA DIGITALIZIRANEGA GRADIVA ZA NADALJNJO OBDELAVO, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN OBLIKOVANJU TEMATSKIH RAZSTAV OZIROMA SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVENIH IN PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTIH, SPREMLJANJE IN UPORABA NOVOSTI NA STROKOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN IZBOLJŠAVAH DELOVNEGA OKOLJA, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH