Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Naslov: ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO

SEZNANITEV S POTEKOM BOLEZNI IN ZDRAVSTVENIM STANJEM BOLNIKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREKO RAZGOVORA Z BOLNIKOM, ZDRAVNIKOM TER NADREJENIM V SLUŽBI ZA FIZIOTERAPIJO, INFORMIRANJE BOLNIKA O POSTOPKIH IN PRIČAKOVANIH UČINKIH FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD TER SPROTNO UGOTAVLJANJE UČINKOV IZVAJANJA METOD, POD NADZOROM MENTORJA