Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN
FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA NA PODLAGI UPORABE
POSEBNIH ZNANJ O BOLNIKU V INTENZIVNI TERAPIJI

PRAVILNO NAČRTOVANJE, DOZIRANJE IN PRILAGAJANJE IZVEDBE FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH,
BOLNIKIH

IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA TER ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN VODENJE PROGRAMOV
PRIPRAVNIKOV
– AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU IN RAZLIČNIH DELOVNIH SKUPINAH TER VODENJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE
– SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V
SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI