Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

– FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN
FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA,
– SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UČENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE,
– IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA,
– VODENJE STROKOVNE IN OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI,
– SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI