Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

– FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN
FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA
– SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UČENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE
– IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA
– VODENJE STROKOVNE IN OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI
– SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V
SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI