Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: –
INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE –
OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA/UPORABNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA –
VZDRŽEVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAČE BOLNIH –
SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA NA PODLAGI OCENE FUNKCIJ NJEGOVIH TELESNIH SISTEMOV IN OSEBNIH ZNAČILNOSTI –
UPORABLJANJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) KINEZIOTERAPIJE IN FIZIKALNIH ENERGIJ, S KATERIMI SPODBUJA ALI ZAVIRA FIZIOLOŠKE MEHANIZME IN VZPOSTAVLJA NJIHOVO RAVNOVESJE –
POSTAVLJANJE CILJEV FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S SODELOVANJEM PACIENTA/UPORABNIKA STORITVE –
PRISPEVANJE K JASNEJŠI (MEDICINSKI) DIAGNOZI IN PROGNOZI OB OCENJEVANJU PODATKOV Z IZPOSTAVLJANJEM PROBLEMOV IN CILJEV FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, V SODELOVANJU Z ZDRAVNIKOM IN DRUGIMI ČLANI TIMA.