Podjetje: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Naslov: TOPOLŠICA 61, 3326 TOPOLŠICA

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SPECIFIČNIH PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE, OCENJEVANJE, MERJENJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTOV, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV, POUČEVANJE BOLNIKOV IN SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SPROTNO IN KONČNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU IN SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUŽBAMI, RAZISKOVALNO DELO TER PREDLAGANJE SPREMEMB METOD IN POSTOPKOV DELA NA LASTNEM DELOVNEM PODROČJU V SKLADU S STROKOVNO DOKTRINO, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE Z NAMENOM OHRANJANJA OZIROMA IZBOLJŠANJA LASTNEGA STROKOVNEGA ZNANJA, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA MATERIALA, DELOVNE OPREME IN SREDSTEV ZA DELO, IZVAJANJE MENTORSTVA,IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, STALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA.