Podjetje: BOLNIŠNICA SEŽANA

Naslov: Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO, PREPOZNAVANJE MOREBITNIH NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVIH UČINKOV FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN POSTOPKOV, SPROTNO IN KONČNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA (OCENA, SPREMEMBE, IZVAJANJE, UČINKI, REAKCIJA PACIENTA, KONČNO POROČILO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI, POMOČ PACIENTOM PRI NAMEŠČANJU IN NAVAJANJU NA UPORABO UMETNIH UDOV IN DRUGIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV.