Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

– FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN
FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA,
– FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA Z UPORABO SPECIALNIH ZNANJ OB BOLNIKU V INTENZIVNI NEGI PRAVILNO DOZIRANJE IN PRILAGAJANJE IZVEDBE OBRAVNAVE BOLNIKOVEMU PSIHOFIZIČNEMU STANJU TESTIRANJE TERAPEVTSKIH IN ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN UČENJE UPORABE LE TEH,
– IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA, USPOSABLJANJE PRIPRAVNIKOV V OKVIRU DELOKROGA,
– AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU IN RAZLIČNIH DELOVNIH SKUPINAH TER VODENJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE,
– SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI.