Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA

Naslov: Mestni trg 16 , 8330 METLIKA

– ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV,
– OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA,
– POUČEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOČI UPORABNIKOM, IZVAJANJE NALOG PO NAROČILU ZDRAVNIKA SPLOŠNE MEDICINE, IZVAJANJE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE,
– PRIPRAVA INDIVIDUALNIH NAČRTOV,
– SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU,
– VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE,
– IZVAJANJE OSTALIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA V OKVIRU ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI