Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA

Naslov: Mestni trg 16 , 8330 METLIKA

ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV
,OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA
, POUČEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOČI UPORABNIKOM, IZVAJANJE NALOG PO NAROČILU ZDRAVNIKA SPLOŠNE MEDICINE, IZVAJANJE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE
, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH NAČRTOV
, SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU
, VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE
, IZVAJANJE OSTALIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA V OKVIRU ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI