Podjetje: VRTEC NAJDIHOJCA

Naslov: GORAZDOVA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRA IN IZVAJA FIZIOTERAPIO PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI V RO, PRIPRAVLJA FIZIOTERAPEVTSKE PROGRAME, VODI DOKUMENTACIJO, DAJE NAVODILA OSEBJU V RO