Podjetje: DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA

Naslov: ARTO 13, 8293 STUDENEC

ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV,
OSVEŠČANJE STANOVALCEV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA,
POUČEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOČI STANOVALCEM,
PRIPRAVA IN VODENJE IZOBRAŽEVALNO PREVENTIVNIH IN KURATIVNO REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV ,
VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE,
SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI OZ. STROKOVNIMI SLUŽBAMI GLEDE PREDHODNE OBRAVNAVE,
OCENJEVANJE IN ANALIZA SPOSOBNOSTI STANOVALCEV,
UGOTAVLJANJE POTREB PO FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI IN PRIPRAVA PREDLOGOV FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV,
IZVAJANJE, SPREMLJANJE –ANALIZIRANJE IN POROČANJE O UČINKIH FIZIOTERAPIJE,
OBLIKOVANJE INTERESNIH SKUPIN ZA REKREACIJSKE DEJAVNOSTI,
SODELOVANJE PRI DRUŽABNIH IN REKREATIVNIH AKTIVNOSTIH.