Podjetje: Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.

Naslov: Lipica 5 , 6210 SEŽANA

-DNEVNO IZSTAVLJA, VNAŠA, KONTROLIRA IN KNJIŽI RAČUNOVODSKO DOKUMENTACIJO;
– SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV;
– VODENJE ANALITIČNIH POSLOVNIH KNJIG;
– USKLAJEVANJE ANALITIČNIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO;
– SKRB ZA PREJEMANJE, IZDAJANJE, KONTROLO IN POLAGANJE DENARNIH SREDSTEV;
– IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA;
– FAKTURIRANJE;
-EVIDENTIRANJE IN SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI;
– OPOZARJA NA NEPRAVILNOSTI Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA TOČNIH IN PRAVILNIH RAČUNOVODSKIH PODATKOV;
– IZVAJA ADMINISTRATIVNO PODPORO NABAVNI SLUŽBI;
– USKLAJUJE PODATKE Z DRUGIMI SLUŽBAMI IN SEKTORJI ZNOTRAJ DRUŽBE;
– IZVAJANJE OSTALIH DELOVNIH AKTIVNOSTI FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE TER VSAKODNEVNIH OPERATIVNIH DEJAVNOSTI IN ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV