Podjetje: Center za socialno delo Ljubljana

Naslov: Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJA, VODI IN ARHIVIRA GRADIVA TER DOKUMENTACIJO V SKLADU S FINANČNIMI PREDPISI, VODI IN JE ODGOVOREN ZA BLAGAJNO, PRIPRAVLJA PODATKE ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ, POSREDUJE PODATKE ZUNANJIM INSTITUCIJAM, IZVRŠEVANJE RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH OPRAVIL, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVLJA POROČILA IN ANALIZE PO NAVODILU NADREJENEGA, PREVERJA SKLADNOST DOKUMENTOV (RAČUNOV, POGODB, NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV), IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA.