Podjetje: DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Naslov: VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ

-PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI,
-VODENJE IN ODGOVORNOST ZA BLAGAJNO,
-VODENJE STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA,
-PRIPRAVA PODLAG ZA IZDELAVO LETNEGA PRORAČUNA,
-PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ANALIZ,
-IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM