Podjetje: DOM UPOKOJENCEV IZOLA – CASA DEL PENSIONATO ISOLA

Naslov: KOSOVELOVA ULICA 22, 6310 IZOLA – ISOLA

VODENJE IN KNJIŽENJE ANALITIČNE EVIDENCE, SALDAKONTOV DOBAVITELJEV S PREDHODNO KONTROLO PREJETIH RAČUNOV IN KOTIRANJEM, KNJIŽENJE EVIDENČNIH VKNJIŽB, OBRAČUNAVANJE IN FAKTURIRANJE STORITEV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA SVOJEM PODROČJU DELA IN UVAJANJE REŠITEV V PRAKSI, SESTAVLJANJE EVIDENC, POROČIL, POSREDOVANJE PODATKOV, PRIPRAVA NALOGOV ZA ELEKTRONSKA PLAČILA, MESEČNO USKLAJEVANJE ANALITIČNIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO, KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO, OBRAČUN IN VODENJE DDV, ARHIVIRANJE VSE DOKUMENTACIJE PREJETIH RAČUNOV, OBRAČUNOV DDV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH IN PERIODIČNIH POROČIL ZAVODA, PRIPRAVA NA INVENTURNI POPIS, PO POTREBI MEDSEBOJNO NADOMEŠČANJE V OKVIRU SLUŽBE TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NADREJENEGA V OKVIRU STOPNJE ZAHTEVNOSTI DEL.