Podjetje: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA

Naslov: KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZSTAVLJANJE RAČUNOV ZA OPRAVLJENE STORITVE, SKLEPANJE DOGOVOROV Z NOVIMI NAROČNIKI KOSIL, DNEVNO SPREMLJANJE PRIJAV / ODJAV KOSIL, PRIPRAVA PODATKOV, POROČIL, STATISTIČNIH PODATKOV, EVIDENC, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ANALITIČNA EVIDENCA DOBAVITELJEV IN KUPCEV, VODENJE EVIDENC PLAČNIKOV, POŠILJANJE OPOMINOV IN OPOMINOV PRED SODNO IZTERJAVO, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA PODROČJA, KNJIŽENJE, VODENJE MATERIALNO SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, VODENJE EVIDENCE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH, PREVZEM MATERIALA IN VREDNOTENJE, VODENJE USTREZNIH EVIDENC ZA IZDAJE BLAGA, PREVERJANJE DOGOVORJENIH CEN, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI JAVNIH NAROČIL, ZBIRANJE PODATKOV, OBRAČUN PLAČ, REFUNDACIJ, SEJNIN, PODJEMNIH POGODB, IZDAJA POTRDIL, PRIPRAVA INVENTURNIH LISTIN, POMOČ INVENTURNIM KOMISIJAM, VODENJE REGISTRA OS IN DI, VODENJE ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA, KONTROLA IN OBRAČUNAVANJE NALOGOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA IN KONTROLA POTNIH NALOGOV ZA PREVOZ OSEB, SPREJEMANJE IN ODDAJANJE POŠTE.