Podjetje: DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR – POLJANE

Naslov: TABOR 10, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL:
IZSTAVLJANJE IN KNJIŽENJE FAKTUR – GOSPODARSKA IN OSNOVNE DEJAVNOSTI,
KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV,
OBRAČUN OSKRBNIN IN ZDRAVSTVENE NEGE,
POMOČ PRI IZTERJAVI NEPLAČNIKOV, OBRAČUN IN USKLAJEVANJE DDV,
VODENJE ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA.
POMOČ PRI IZVAJANJU KONTROLE FINANČNIH IN RAČUNOVODSKIH OPRAVIL.
POMOČ PRI PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV, PODATKOV, ANALIZ IN PODOBNO.
VODENJE BLAGAJNE V SKLADU S PREDPISI O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU IN BLAGAJNIŠKEM MAKSIMUMU.
ODVAJANJE DNEVNIH IZKUPIČKOV TOČILNIC IN DRUGIH ZADEV.
VODENJE EVIDENC IN IZPLAČEVANJE ŽEPNIN STANOVALCEM, NADZOR IN STROKOVNA POMOČ PRI IZVAJANJU INVENTURE.
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, KI JIH NAROČI NADREJENI.