Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naslov: KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJANJE, VODENJE, EVIDENTIRANJE IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE O POSLOVNIH DOGODKIH V SKLADU S PREDPISI, VODENJE IN ODGOVORNOST ZA DENARNA SREDSTVA BLAGAJNE, VODENJE ANALITIČNIH KNJIGOVODSTEV, VODENJE KNJIGE IZDANIH RAČUNOV,
VODENJE IN ODGOVORNOST ZA GOTOVINSKO POSLOVANJE, OBRAČUN OSKRBNIN, IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN VODENJE EVIDENCE, OBRAČUN IN VODENJE KNJIGOVODSKE EVIDENCE STORITEV, IZDAJANJE OPOMINOV NEPLAČNIKOM, OBRAČUN POGODBENEGA DELA, DRUŽBENO KORISTNEGA DELA, AVTORSKEGA DELA, OBRAČUN IN IZPLAČILO SEJNIN ČLANOM SVETA, VPISOVANJE V KNJIGO PREJETIH FAKTUR, USKLAJEVANJE DOBAVNIC S PREJETIMIRAČUNI, USKLAJEVANJE SALDOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, PRIPRAVA POROČILIN ANALIZ S PODROČJA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA IN PRIPRAVA ZA ARHIVIRANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.