Podjetje: FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJANJE NAČRTA NABAV, FINANČNEGA PLANA SREDSTEV TER NADZIRANJE NJEGOVEGA IZVRŠEVANJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU IN IZVAJANJU POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA,
SODELOVANJE PRI NALOGAH POVEZANIH S PRIPRAVO PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA, IZVAJANJE ZAHTEVNIH KONTROL PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI PLAČEVANJA OBVEZNIH DAJATEV, KI SO V PRISTOJNOSTI SLUŽBE, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA FINANČNEGA POSLOVANJA URADA, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE EKONOMATSKEGA POSLOVANJA URADA, JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI TER NADZIRANJE IN ANALIZA PORABE SREDSTEV NA NIVOJU URADA,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.