Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, OBVEZNA PRAKSA, DELO ŠTUDENTOV, OBRAČUN
DAVKA NA DODANO VREDNOST), SODELOVANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH NALOGAH POVEZANIH S PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA.