Podjetje: OBČINA TREBNJE

Naslov: Goliev trg 5 , 8210 TREBNJE

NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU: ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, SODELOVANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH NALOGAH POVEZANIH S PRIPRAVO PRORAČUNA, SPREMLJANJE IZVRŠEVANJE PRORAČUNA, FINANČNO RAČUNOVODSKE NALOGE, USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, EVIDENCE PLAČIL KOMUNALNEGA PRISPEVKA, IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN OBRAČUN OBRESTI, POMOČ PRI VODENJU IN VODENJE FINANČNEGA POSLOVANJA OŽJIH DELOV OBČINE, IPD., CELOTNA OBJAVA Z VSEMI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI OBČINE TREBNJE, WWW.TREBNJE.SI.