Podjetje: OBČINA RIBNICA NA POHORJU

Naslov: Ribnica na Pohorju 1 , 2364 RIBNICA NA POHORJU

finančno-računovodske naloge, obračunavanje davkov in prispevkov, vodenje poslovnih knjig, obračun plač in drugih stroškov dela, priprava in izvrševanje proračuna in načrta razvojnih programov…