Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU

Naslov: SODNA ULICA 14, 2000 MARIBOR

ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, NAGRADE ZA IZVEDENSKA MNENJA, OBVEZNA PRAKSA, JAVNA DELA, DELO ŠTUDENTOV) TER IZVAJANJE PLAČIL DRUGIH STROŠKOV DELA, SODELOVANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH NALOGAH, POVEZANIH S PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA, RAČUNOVODSKA KONTROLA PRAVILNOSTI KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV (RAČUNOV, POGODB, NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV) Z EVIDENTIRANJEM, SPREMLJANJE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV, OBDELOVANJE PODATKOV ZA PRIPRAVO IN SPREMEMBE LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL TER PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ S PODROČJA JAVNIH NAROČIL IN DRUGA DELA PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA IN VODJE SKUPNE FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE.