Podjetje: FURS; FINANČNI URAD KRANJ

Naslov: Koroška cesta 21 , 4000 KRANJ

-OPRAVLJANJE NALOG S CARINSKEGA, TROŠARINSKEGA, DAVČNEGA IN OSTALIH DELOVNIH PODROČIJ FINANČNE UPRAVE,
-OPRAVLJANJE KONTROL S CARINSKEGA, TROŠARINSKEGA, DAVČNEGA IN OSTALIH DELOVNIH PODROČIJ FINANČNE UPRAVE, -ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE PREKRŠKOV TER KAZNIVIH RAVNANJ, ZA NADZOR KATERIH JE PRISTOJNA FINANČNA UPRAVA,
-VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA PRED IZDAJO ODLOČBE O PREKRŠKU IN IZDAJANJE PLAČILNEGA NALOGA,
-VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ IZ OŽJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
-PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA ORGANE PREGONA,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.