Podjetje: FURS; FINANČNI URAD NOVA GORICA

Naslov: Ulica Gradnikove brigade 2 , 5000 NOVA GORICA

-OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH KONTROL NA PODROČJU NEZAKLJUČENIH IN NEPRAVILNO ZAKLJUČENIH TRANZITNIH POSTOPKOV,
-OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH KONTROL GLAVNIH ZAVEZANCEV V ZVEZI Z IZDAJO DOVOLJENJA ZA SKUPNO ZAVAROVANJE
-OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠEGA NADZORA NAD TRANZITOM BLAGA V SKLADU S CARINSKIMI IN DRUGIMI PREDPISI,
-OBRAČUNAVANJE OBVEZNIH DAJATEV IZ NASLOVA NEPRAVILNO ZAKLJUČENIH TRANZITNIH POSTOPKOV,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.