Podjetje: FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV, VODENJE OZIROMA OPRAVLJANJE POSAMEZNIH PROCESNIH DEJANJ V POSEBNIH UGOTOVITVENIH POSTOPKIH, ZA POSTOPKE, DOLOČENE Z UREDBO O DOLOČITVI UPRAVNIH ZADEV, V KATERIH LAHKO NA PRVI STOPNJI VODI POSEBNI UGOTOVITVENI POSTOPEK OZIROMA OPRAVLJA POSAMEZNA PROCESNA DEJANJA URADNA OSEBA FINANČNE UPRAVE, KI IMA SREDNJO SPLOŠNO ALIU STROKOVNO IZOBRAZBO, DEJANJE PODATKOV IZ EVIDENC FINANČNE UPRAVE, IZDAJANJE POTRDIL IZ EVIDENC FINANČNE UPRAVE, USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVČNIMI ZAVEZANCI, EVIDENTIRANJE LISTIN O ODMERI V EVIDENCO O DAVKIH, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, RAZKRITJA, VNAŠANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKE BAZE PODATKOV ZA ODMERO, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.