Podjetje: FURS; FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA

Naslov: Slomškova ulica 1 , 9000 MURSKA SOBOTA

-KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU,
-SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV,
-ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
-INFORMIRANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV,
-VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA,
-VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU,
-VODENJE REGISTRA DAVČNIH ZAVEZANCEV IDR. PREDPISANIH EVIDENC,
-AŽURIRANJE REGISTRA IN POVEZANIH EVIDENC DAVČNIH ZAVEZANCEV TER KONTROLA PODATKOV,
-IZDAJANJE POTRDIL IZ REGISTRA IN PREDPISANIH EVIDENC,
-OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.