Podjetje: FURS; FINANČNI URAD KOČEVJE

Naslov: Ljubljanska cesta 10 , 1330 KOČEVJE

KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, INFORMIRANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, VODENJE REGISTRA DAVČNIH ZAVEZANCEV IDR. PREDPISANIH EVIDENC, AŽURIRANJE REGISTRA IN POVEZANIH EVIDENC DAVČNIH ZAVEZANCEV TER KONTROLA PODATKOV, IZDAJANJE POTRDIL IZ REGISTRA IN PREDPISANIH EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.