Podjetje: FURS; FINANČNI URAD NOVA GORICA

Naslov: Ulica Gradnikove brigade 2 , 5000 NOVA GORICA

-KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI,
-KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU,
-VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI,
-VODENJE ZAHTEVNIH POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAČILO DAVKOV NA PODLAGI OBRAČUNOV DAVKA,
-SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNIH POSTOPKIH KONTROLE IN ODMERE DAVKOV,
-ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
-DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV,
-VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA,
-SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH SKUPIN ZAVEZANCEV,
-PRIPRAVA IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV,
-VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU,
-RAZKRITJA,
-USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVČNIMI ZAVEZANCI,
-OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.