Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

PRIPRAVNIKI SE SEZNANIJO IN POD NADZOROM MENTORJA IZVAJAJO: IZDAJA NA NAROČILNICE ZA ODDELKE SBJ,PRIPRAVA MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV RAZEN TISTIH Z UČINKOVINAMI MOČNEGA IN ZELO MOČNEGA UČINKA TER MAMIL, PREVZEM, SHRANJEVANJE IN OZNAČEVANJE ZDRAVIL FARMACEVTSKIH SUROVIN IN OSTALEGA BLAGA, RAZEN UČINKOVIN MOČNEGA IN ZELO MOČNEGA UČINKA TER MAMIL, KONTROLA DELOVNEGA OKOLJA IN OPREME, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ZAHTEVNIH APARATUR IN OPREME, SKRB ZA UREJENOST IN OBRAČANJE ZALOG, OPRAVLJANJE STROKOVNO ADMINISTRATIVNEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SLEDI RAZVOJU PRAKSE, VODI EVIDENCO OPRAVLJENEGA DELA, DELO V SKLADU S POSLOVNIKOM KAKOVOSTI SBJ, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA