Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA

Naslov: POLJE 40 , 6310 IZOLA – ISOLA

STROKOVNJAK – SPECIALIST S PODROČJA FARMACIJE. SAMOSTOJNO IZVAJANJE FARMACEVTSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNEM PODROČJU. POLEG STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA S CITOSTATIKI, BO OPRAVLJAL TUDI DELA IN NALOGE VODENJA LEKARNE SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA TER VODENJE OSTALIH PROCESOV POVEZANIH Z LEKARNO. DELA V OKVIRU VODENJA LEKARNE SBI BODO POTEKALA NA PODROČJU BOLNIŠNIČNE FARMACIJE, S POUDARKOM NA RAZVOJNIH SMEREH SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA, KI SE NANAŠAJO NA DELO S CITOSTATIKI, RAZVOJU KLINIČNE FARMACIJE IN DRUGIMI RAZVOJNIMI CILJI. VODJA BO NA NIVOJU SPECIALISTIČNIH ZNANJ IN DELOVNIH IZKUŠENJ IZVEDEL REORGANIZACIJO, RAZVOJ IN MODERNIZACIJO PROCESOV NA VSEH PODROČJIH V LEKARNI SBI, NA PODROČJU: REORGANIZACIJE PROCESOV ZNOTRAJ LEKARNE, REORGANIZACIJE PROCESOV DO DOBAVITELJEV, REORGANIZACIJE PROCESOV DO DRUGIH UPORABNIKOV STORITEV, REORGANIZACIJE PROCESOV DO ENOT ZNOTRAJ SBI, REORGANIZACIJE KADROV, REORGANIZACIJE VODENJA LEKARNE SBI, ORGANIZIRANJA IZOBRAŽEVANJA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA, VZPOSTAVITVE USTREZNE ORGANIZACIJSKE KLIME V LEKARNI SBI, USKLADITVE AKTIVNOSTI LEKARNE S CILJI RAZVOJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA, IZVAJANJA DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.