Podjetje: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O.

Naslov: KANDIJSKA CESTA 1 , 8000 NOVO MESTO

IZDAJANJE ZDRAVIL IN SVETOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN IZDAJANJE MAGISTRALNIH ZDRAVIL, IZDAJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA, IZVAJANJE STORITEV FARMACEVTSKE OBRAVNAVE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO PREVENTIVNE IN SVETOVALNE DEJAVNOSTI, UVAJANJE IN VODENJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH EVIDENC, ISTOVETENJE FARMACEVTSKIH SUROVIN V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI IN PREVERJANJE KAKOVOSTI ZDRAVIL, UVAJANJE NOVIH METOD IN PROGRAMOV DELA V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI, NADZIRANJE PRAVILNOSTI PREDPISOVANJA, IZDAJANJA IN SHRANJEVANJA ZDRAVIL, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, KI POTEKA POD NADZOROM ZDRAVNIKA (SMISELNO PREVERJANJE PREDPISANIH ZDRAVIL TER MOŽNIH INTERAKCIJ IN NEŽELENIH UČINKOV), POSLOVANJE Z GOTOVINO OZIROMA EKVIVALENTI PREK REGISTRSKE BLAGAJNE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA