Podjetje: JS energija, Optimizacija energetskih sistemov, d.o.o.

Naslov: Jesenkova ulica 6 , 1000 LJUBLJANA

DELO OBSEGA MODELIRANJE IN SIMULACIJE KOMPONENT TERMOELEKTRARN KOT SO KOTLI, TURBINE, RAZLIČNI PRENOSNIKI TOPLOTE, DVOFAZNI TOK VODA-ZRAK, POLNILA IN RAZPRŠEVANJE VODE,
ZAHTEVANO ZNANJE S PODROČJA PRENOSA TOPLOTE IN SNOVI TER NUMERIČNIH METOD