Podjetje: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Naslov: Slovenska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA

-OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL,
-OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH,
-VODENJE EVIDENC,
-UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA.