Podjetje: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Naslov: Slovenska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA.