Podjetje: MUFLON, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.

Naslov: Titova ulica 99 , 1433 RADEČE

VZDRŽUJE IN POPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE
-PREVENTIVNO NADZIRA IN SPREMLJA DELOVANJE STROJEV IN DRUGIH EL. NAPRAV
-IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠA ELEKTRO VZDRŽEVALNA MONTAŽNA IN SERVISNA OPRAVILA NA ELEKTRIČNI OPREMI, OMREŽJU IN NAPRAVAH V TOVARNI
VZDRŽUJE IN POPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE
-SKRBI ZA PRIMERNO STANJE DELOVNIH STROJEV IN ORODJA