Podjetje: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1 , 4000 KRANJ

OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH IN DOGRAJEVALNIH DEL NA INFRASTRUKTURI, OBJEKTIH, STROJIH IN NAPRAVAH, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV, SODELOVANJE PRI SERVISIH IN INSTALACIJAH NOVIH STROJEV IN NAPRAV, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL