Podjetje: BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o.

Naslov: Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD

PROJEKTIRANJE FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, NN PRIKLJUČNIH MEST, STRELOVODOV IN PRENAPETOSTNIH ZAŠČIT, ANALIZA IN OPTIMIZACIJA DELOVANJA FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, IZVEDBA OGLEDOV ZA POSTAVITEV FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, IZDELAVA ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI IN IDEJNIH PROJEKTOV ZA POSTAVITEV FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, VODENJE IN USKLAJEVANJE TEHNIČNE IN MATERIALNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI IZVEDBI ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL V PROIZVODNJI IN NA TERENU, NADZOR IZVEDBENIH DEL, KOMUNIKACIJA S SODELAVCI IN STRANKAMI NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH, MOREBITNE SLUŽBENE POTI V TUJINO, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.