Podjetje: FENOLIT D.D. SINTETIČNE SMOLE IN MASE

Naslov: BREG PRI BOROVNICI 22 A, 1353 BOROVNICA

OPRAVLJA VSA DELA, POTREBNA ZA PRAVILNO IN NEPREKINJENO DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNEM PROCESU DRUŽBE, OPRAVLJA DELO PRI VZDRŽEVANJU ELEKTRONAPRAV, AVTOMATIKE, REGULACIJE, MERITVAH TER ELEKTRIKARSKIH DELIH PO NAVODILIH NADREJENEGA, PREDLOŽENIH SKICAH IN NAČRTIH, MONTAŽA ELEKTRO-OPREME NOVIH STROJEV, NAPRAV IN PRIPRAV, VODENJE EVIDENCE O OPRAVLJENEM DELU, DEŽURSTVO ALI PRIPRAVLJENOST NA DOMU PO RAZPOREDU VODJE VZDRŽEVANJA, DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA OZIROMA V OKVIRU VRSTE DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA ALI OD NJEGA POOBLAŠČENEGA NADREJENEGA DELAVCA.