Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

Naslov: MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE

PO NAROČILU NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA, SREDSTEV ZAVODA IN STORITEV IDR. PRI USTREZNIH DOBAVITELJIH IN IZVAJALCI PREVZEM PREDMETNEGA NAROČILA IN SKLADIŠČENJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ SPREJEMANJE SANITETNEGA, ZOBNEGA IN DRUGEGA MATERIALA ZA POTREBE ZD SKRB ZA PRAVOČASNE DOBAVE IN SKRB ZA PREVZEM USTREZNIH DOKUMENTOV PREGLED, USKLAJEVANJE IN SKRB ZA ZALOGO ODPREMLJANJE RAZLIČNEGA MATERIALA SKRB ZA UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA ODPREMLJANJE RAZLIČNEGA MATERIALA PRIPRAVLJANJE PREJEMNIH IN IZDAJNIH NALOGOV VODENJE EVIDENCE O STANJU ZALOG VSEH MATERIALOV V SKLADIŠČU SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT BLAGA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V SKLADIŠČU OPRAVLJANJE VSEH DEL IN TEŽJIH FIZIČNIH DEL PRI SKLADIŠČENJU PRIPRAVA ODPADNE EMBALAŽE ZA TRANSPORT PREVOZ MATERIALA NA DISLOCIRANE POSTAJE ZD TER PO POTREBI OSTALI PREVOZI REDNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU STROKE IN VARSTVA PRI DELU SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBI UPRAVE IN DRUGIMI SLUŽBAMI, KI SO POVEZANE Z NAVEDENIMI PODROČJI PO POTREBI NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNIH JAVNIH USLUŽBENCEV, KJER JE TO GLEDE NA DELOVNE AKTIVNOSTI TO MOŽNO PO NALOGU DELODAJALCA OPRAVLJANJE VSEH DEL IN NALOG, KI IZHAJAJO IZ NARAVE DELOVNEGA MESTA IN KI SODIJO V NJEGOVO VRSTO IN STOPNJO STROKOVNE IZOBRAZBE.