Podjetje: DEOS, d.o.o.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH ČRNUČE

Naslov: Cesta Ceneta Štuparja 141 , 1231 LJUBLJANA – ČRNUČE

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA TEHNIČNIH SLUŽB (RAZPOREDITEV DELA, EVIDENCA DELOVNIH UR, IZMEN, BOLNIŠKIH DOPUSTOV), IZDELAVA PLANOV ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, ZAŠČITNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA, PRIPRAVA PODLAG ZA ODLOČANJE O NABAVAH, ORGANIZIRANJE IN EVIDENCA NABAV TER IZDAJ, PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V SKLADIŠČIH TER NADZOR NAD HIGIENSKIM STANJEM IN NEOPOREČNOSTJO ŽIVIL, ORGANIZIRANJE PREVOZOV S SLUŽBENIMI VOZILI IN KURIRSKIH DEL ZA CENTER