Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

ZBIRANJE SOCIALNO ANAMNESTIČNIH PODATKOV O PACIENTU, ANALIZA PODATKOV IN OPREDELITEV POTREB, STISK IN TEŽAV TER OPREDELITEV NAJPOMEMBNEJŠIH DEJAVNIKOV ZA MOŽNE REŠITVE,
REŠEVANJE ZA REHABILITACIJO RELEVANTNIH SOCIALNIH PROBLEMOV IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU PROGRAMOV CELOSTNE REHABILITACIJE,
SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM S PODROČJA SOCIALNO VARSTVENIH PREDPISOV IN PRAVNO MATERIALNIH PRAVIC TER POMOČ PRI UVELJAVLJANJU LE TEH,
SODELOVANJE S SVOJCI IN SLUŽBAMI V SOCIALNEM OKOLJU PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNE MREŽE POMOČI.