Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Naslov: METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

– NAČRTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NEPROGRAMIRANIH DEL IN SPECIALNIH RADIOLOŠKIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO TER SPREMLJANJE IN UVAJANJE NOVIH TEHNOLOŠKIH ZNANJ, PO POTREBI IZVAJANJE DODATNIH SPECIALNIH OBDELAV NA DIAGNOSTIČNI APARATURI;
– PRIPRAVA PACIENTA NA POSEG, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED POSEGOM, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE TER NADZOR NAD KONTINUIRANIM PROCESOM DELA;
– NAČRTOVANJE IN NADZOR OPTIMIZACIJE IN IZVAJANJA DELOVNIH PROTOKOLOV, ZAGOTAVLJANJE IN KONTROLA KAKOVOSTI V SPECIALISTIČNI RADIOLOŠKI PRAKSI, ORGANIZACIJA IN USKLADITEV DELA OB IZPADU KADRA IN APARATUR, SPREMLJANJE SPREMEMB NA RADIOLOŠKEM ODDELKU IN AŽURNO OBJAVLJANJE TEH;
– IZVAJANJE UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI V SKLADU Z ZVISJV;
– ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI RADIOLOŠKE OPREME IN AKTIVNO SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NALOG DOZIMETRISTA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU PEDAGOŠKE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI;
– STROKOVNA USPOSOBLJENOST ZA ROKOVANJE Z DIAGNOSTIČNIMI APARATI NA DELOVNEM MESTU;
– POZNAVANJE PROGRAMSKIH ORODIJ PRI RADIOLOŠKIH APLIKACIJAH NA DELOVNEM PODROČJU IN PROGRAMSKIH ORODIJ ZA PISARNIŠKO DELO;
– SPOSOBNOST OPRAVLJANJA DELA Z PACIENTI, POŠKODOVANCI ALI VAROVANCI S POSEBNIMI POTREBAMI ALI OMEJITVAMI, DELO Z OTROKI.