Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA: IZVEDBA ZAČETNIH PROGRAMOV DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV (PSIHOLOŠKE VSEBINE) IZVEDBA VZDRŽEVALNIH PROGRAMOV DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV (PSIHOLOŠKE VSEBINE) IZVEDBA PROGRAMOV ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA OTROKA IN DRUŽINO (PSIHOLOŠKE VSEBINE),
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMA PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO (PSIHOLOŠKE VSEBINE),
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMA ZA PUM OZ. MLADINSKI CENTER,
IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI: POVEZOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI ZAVODI PO MODELU SKUPNOSTNEGA PRISTOPA (VRTCI, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, DIJAŠKI DOMOVI, PUM-I, MLADINSKI CENTRI),
PSIHOLOŠKO SVETOVANJE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN NJIHOVIM STARŠEM OZ. SKRBNIKOM,
STROKOVNO DELO NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, IN SICER: SAMOIZOBRAŽEVANJE S SLEDENJEM NOVIH SPOZNANJ, METOD IN TEHNIK S PODROČJA PSIHOLOGIJE IN UVAJANJE LE-TEH V PRAKSO,
VODENJE IN SKRB ZA PSIHOLOŠKO DOKUMENTACIJO,
REDNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU STROKE IN VARSTVA PRI DELU,
SPREMLJANJE E-POŠTE,
IZVAJANJE E-NAROČANJA,
OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU,
UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA,
POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA.