Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE V TIMU ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, IZDELOVANJE IN APLICIRANJE VSEH VRST MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, NAROČANJE NAD STANDARDEN TEHNIČNI MATERIAL ZA IZDELAVO MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, ODGOVARJANJE ZA PRAVILNOST DELOVNIH POSTOPKOV V SKLADU Z NAVODILI ZA VARNO DELO, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU INTERNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE.